Vytvořte si vlastní smlouvu o půjčce rychle a správně

Smlouva o půjčce a úroky

Ustanovení občanského zákoníku umožňuje při půjčce peněžité dohodnout úroky. Úrok je třeba odlišovat od úroku z prodlení. Ve vzoru smlouvy o půjčce na této stránce je obsažena možnost účastníků dohodnout se na úroku (odměně za půjčení peněz). Výše úroků, které lze dohodnout, není zákonem exaktně limitovaná, což však neznamená, že si strany ve smlouvě o půjčce mohou dohodnout jakoukoli výši úroků.

Občanský zákoník stanoví, že výše úroků ve smlouvě o půjčce nemůže být v rozporu s dobrými mravy (§ 1 odst. 2 nového občanského zákoníku). Úrok je v rozporu s dobrými mravy, pokud dohodnuté úroky přesáhnou úrokovou míru poskytovanou peněžními ústavy v době uzavření dohody.

Smlouva o půjčce - vzor na stránce www.smlouva-opujcce.cz obsahuje možnost účastníků dohodnout si úrok a to buď ve formě určité částky nebo procent. V odstavci smlouvy o půjčce, který upravuje odměnu za poskytnutí půjčky (úrok) je třeba doplnit i výšku koncové částky, kterou musí dlužník uhradit v době splatnosti.