Vytvořte si vlastní smlouvu o půjčce rychle a správně

Výhody "Smlouvy o půjčce" ze stránky www.smlouva-opujcce.cz

Tento portál vznikl s podporou neziskové organizace, přičemž cílem je:

  • Vzpružnění finančního trhu
  • Zabránění vzniku smluv s chybami, které znemožní věřiteli případné vymáhání pohledávky
  • Snížení nákladů věřitelů na právníky, advokáty, smlouvu o půjčce si dokážete správně a úplně vypracovat bez pomoci třetí osoby

Na internetu (jiných stránkách) je možné najít velké množství vzorů smluv, které již na první pohled nechrání věřitele dostatečně. Aplikace na této stránce každému uživateli zaručuje, že jeho právo na vrácení peněz bude řádně podložené platným a úplným dokladem. Aplikace vede uživatele k tomu, aby na nic nezapomněl.

Smlouva o půjčce na stránce www.smlouva-opujcce.cz je vyhotovena ve spolupráci s advokátní kanceláří a je v případě legislativních změn průběžně doplňována a upravována. Smlouva o půjčce (vzor) na této stránce je proto vždy aktuální. Získáváte tak jistotu, že smlouva o půjčce je vypracována správně a úplně a bude i vymahatelná, pokud by dlužník svůj dluh nesplácel. Smlouva o půjčce na této stránce pokrývá všechny možnosti, které mohou vzniknout v reálné situaci mezi věřitelem a dlužníkem.

Věříme, že tato stránka každému věřiteli v maximální možné míře zvýší dobytnost jeho pohledávky.