Vytvořte si vlastní smlouvu o půjčce rychle a správně

Rozdíl mezi smlouvou o půjčce a smlouvou o úvěru

Smlouvu o půjčce je třeba odlišovat od smlouvy o úvěru. Smlouva o úvěru se řídí ustanoveními § 2395 a nasl. nového občanského zákoníku, přičemž smlouva o půjčce se řídí § 2390 (nového občanského zákoníku).

Základní rozdíl mezi smlouvou o půjčce a úvěrovou smlouvou spočívá v tom, že smlouva o úvěru je konsensuální kontrakt, to znamená, že na její vznik stačí dohoda stran o podstatných částech smlouvy a není třeba faktické poskytnutí peněžních prostředků.

Na rozdíl od toho smlouva o půjčce je reálným kontraktem, při které podmínkou vzniku smlouvy kromě dohody smluvních stran je i reálné poskytnutí předmětu smlouvy dlužníkovi (proto jde o tzv. reálný kontrakt). Předmětem úvěrové smlouvy mohou být pouze peněžní prostředky, ale předmětem smlouvy o půjčce mohou být i jiné věci určené podle druhu (například ovoce, ...).

Smlouva o úvěru je úplatnou smlouvou, což je vyjádřeno v zákoně závazek dlužníka platit úroky za poskytnutí peněžních prostředků. Bezúročná smlouva o úvěru neexistuje.

Smlouva o půjčce není obligatorně úplatnou smlouvou. Smlouva o půjčce se stává úplatnou pouze pokud se tak strany na odplatě dohodly. Při smlouvě o půjčce je odplatou úrok. Při půjčce druhově určené věci je odplatou například vrácení většího množství věcí nebo věcí lepší kvality.