Aktualizované znění

Smlouva o půjčce vzor - Zapůjčka dle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník

vytvořte si vlastní smlouvu o půjčce rychle a správně

Hodnocení:
/ 5
Vaše hodnocení: / 5

Jak postupovat při vytvoření smlouvy o půjčce

Použití aplikace vzoru smlouvy o půjčce je zdarma a bez nutnosti registrace. Smlouvu o půjčce budete mít vypracovanou zaručeně správně a úplně.

Při používání vzoru smlouvy o půjčce (aplikace) postupujte podle následujících kroků:

Nejprve je třeba ve vzoru smlouvy o půjčce označit věřitele (tj. toho, kdo půjčuje peníze)

  Při vypracování smlouvy o půjčce vyberte některou z možností, které jsou na výběr:
 • a) fyzická osoba nepodnikatel,
 • b) fyzická osoba podnikatel,
 • c) právnická osoba

Po výběru věřitele je třeba vyplnit údaje o věřiteli. Pokud je věřitelem fyzická osoba nepodnikatel je třeba vyplnit:

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • trvalý pobyt
 • bydliště
 • občanství
 • pokud jste si vybrali při vyplňování vzoru smlouvy o půjčce fyzickou osobu podnikatele, je třeba vyplnit (podle živnostenského rejstříku)
 • obchodní jméno věřitele
 • IČO věřitele
 • sídlo věřitele
 • pokud jste si vybrali jako věřitele právnickou osobu je třeba vyplnit (podle obchodního rejstříku)
 • obchodní jméno věřitele
 • IČO věřitele
 • sídlo věřitele
 • zástupce věřitele (např. jednatele), který bude podepisovat smlouvu o půjčce

Tyto údaje jsou dostatečné pro účely vypracování smlouvy o půjčce na řádnou identifikaci věřitele.

Stejným způsobem ve vzoru smlouvy o půjčce je třeba dále vyplnit i údaje dlužníka.

Ve smlouvě o půjčce (vzoru) je třeba uvést přesnou částku dluhu, kterou věřitel půjčuje dlužníkovi (čísly a slovy)

Vyberte si z možností, jak došlo resp. dojde k zapůjčení peněz. V případě vzoru smlouvy o půjčce je možné zvolit, zda peníze byly poskytnuty v hotovosti nebo budou poskytnuty převodem na účet. POZOR! Pokud peníze již byly půjčeny převodem nebo v hotovosti a potřebujete jen doklad o tom, že jste peníze dlužníkovi půjčili, doporučujeme Vám vytvořit si jiný dokument o dluhu (tzv. uznání dluhu).

  Při tomto kroku ve vzoru smlouvy o půjčce máte na výběr dvě možnosti,
 • 1 / "v hotovosti před / při podpisu smlouvy"
 • 2 / "převodem na účet po podpisu smlouvy"

Pokud jste zvolili druhou možnost (tj. "převodem na účet po podpisu smlouvy") je nutné vyplnit i číslo účtu dlužníka, kam budete peníze převádět.

V této části vzoru smlouvy o půjčce je třeba zvolit, zda jde o bezúročnou půjčku nebo půjčku úročenou (tj. s odměnou za její poskytnutí). Vyberte si ve vzoru smlouvy z těchto dvou možností.

Pokud si zvolíte možnost "s úrokem", pak je třeba uvést výši úroku (v procentech nebo konkrétní částkou). Vždy je jednodušší a pro dlužníka přehlednější uvádět úrok v penězích (konkrétní částce) a ne procentech.

V dalším okně vzoru smlouvy o půjčce uveďte celkovou částku, kterou má dlužník vrátit.

V tomto kroku smlouvy o půjčce uvedete, dokdy má dlužník dluh vrátit. Uvést můžete konkrétní datum nebo lhůtu (ve dnech, týdnech, měsících nebo letech).

  V další části vzoru smlouvy si vyberete, zda má dlužník vrátit dluh:
 • Jednorázově (uvedete i datum vrácení dluhu).
 • V měsíčních splátkách (uvedete výši měsíční splátky a zvolíte, v který den bude splátka splatná), stejně je třeba vybrat den, kdy je splatná první splátka.
 • Jiným způsobem ve splátkách (který je třeba uvést) - tuto kolonku vyplňujete tehdy, kdy dlužník neuhradí dluh ani jednorázově a ani v měsíčních splátkách, ale například v týdenních splátkách nebo dvouměsíčních, případně kombinovaně různé dny. Zde je třeba přesně specifikovat, kdy bude splátka splatná a v jaké výši.

V další části vzoru smlouvy o půjčce si vyberete z možností, jak chcete, aby Vám dlužník vrátil dluh, zda to má být převodem na účet nebo v hotovosti. Pokud si zvolíte ve vzoru smlouvy o půjčce "převodem na účet", pak je třeba dopsat i číslo účtu, kam má dlužník peníze převést, když bude půjčku vracet. Pokud má dlužník peníze vrátit v hotovosti, do smlouvy jsme zakomponovali, že to má být v místě bydliště věřitele, protože, pokud by tato skutečnost nebyla uvedena, platilo by, že dluh je splatný v místě bydliště dlužníka. U soudu byste museli dokazovat, že jste u dlužníka byly a žádali ho o úhradu půjčky. Ve vytvářené smlouvě o půjčce je proto zakomponována tato povinnost dlužníka, protože smlouva o půjčce má chránit zejména věřitele.

     

V případě, pokud se chcete s dlužníkem dohodnout na dalších podmínkách, které nejsou upraveny v této smlouvě o půjčce, můžete je vložit do této části (v tomto kroku). Můžete se dohodnout například na smluvní pokutě, případně jiné sankci pro dlužníka nebo dalších podmínkách.

V další části vzoru smlouvy o půjčce vyplníte místo (obec nebo město), ve kterém se bude uznání dluhu podepisovat.

Stisknete "Stáhnout" .

Systém vám vygeneruje dokument (smlouvu o půjčce) ve formátu PDF, který podepíše věřitel a dlužník. Nezapomeňte do smlouvy o půjčce dopsat rukou i datum podpisu smlouvy.

Určitě doporučujeme nechat ověřit podpis dlužníka na smlouvě o půjčce (i když to není zákonná podmínka platnosti smlouvy o půjčce).